Vil du inn i Den kulturelle skolesekken i Bodø?

Vi inviterer kunstnere og produsenter innen: Teater/Scenekunst/Dans, musikk (gjelder også skolekonsertordningen), litteratur, visuell kunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill til å sende inn tilbud om produksjoner til skoleåret 2019/2020 innen 1. oktober 2018.
 

Enkeltkunstnere, kulturinstitusjoner og ulike kunstproduserende miljøer både i og utenfor fylket bidrar i dag inn i skolesekken med ulike kunstproduksjoner. 

Dks Bodø inviterer alle kunstnere og kunstproduserende miljøer til innen 1. oktober 2018, å komme med forslag til kulturproduksjoner for skoleåret 2019/20. På den måten håper vi å få et best mulig grunnlag for en skolesekk der kvalitet  kjennetegner både de tradisjonelle kunstuttrykk og de nyskapende produksjonene som tilsammen utgjør en spennende skolesekk.