Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75 55 66 64 , 97572694 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodøtlf: 75556664 , mob: 97572694
Produksjonsliste
Program
Bodø kommune
Viser 425 hendelser
Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

 

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8- 12

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

  

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

 

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8- 12

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

  

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

 

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8- 12

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

  

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

 

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8- 12

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

  

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43  

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

 

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Høsten 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG130 deltakere

Turnéperiode: uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8- 12

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

  

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Mandag 28. august. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Mørkvedmarka skole
09:30 - 10:10
Mørkvedmarka skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn152 deltakere
11:00 - 11:40
Mørkvedmarka skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn152 deltakere
12:30 - 13:10
Mørkvedmarka skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn152 deltakere
Tirsdag 29. august. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Skjerstad Oppvekstsenter
13:00 - 13:40
Skjerstad Oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
Tirsdag 29. august. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Misvær skole
10:30 - 11:10
Misvær skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn44 deltakere
Onsdag 30. august. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Saltstraumen skole
09:30 - 10:10
Saltstraumen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn98 deltakere
Torsdag 31. august. 2017
Annet • Varighet:
Spillested: Hunstad Kultursenter
09:00
Bodøsjøen skole8. trinn31 deltakere

Sykler

09:00
Alstad ungdomsskole8. trinn50 deltakere

Går/Sykler
09:00
Hunstad ungdomsskole8. trinn125 deltakere
10:45
Kjerringøy skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Misvær skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
Skjerstad Oppvekstsenter10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
St Eysteins skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn37 deltakere
Værran 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn4 deltakere

Alle tar rutebuss, Misvær og Skjerstad får retur med Børre kl 1215


10:45
Løpsmark skole8. trinn34 deltakere

Skyss 1020- retur 1215

10:45
Tverlandet skole8. trinn48 deltakere

Sykler

12:30
Bankgata ungdomsskole8. trinn92 deltakere
Rønvik skole8. trinn47 deltakere
Saltvern skole8. trinn80 deltakere

Sykler


kl ?
Alstad ungdomsskole8. trinn50 deltakere

Går/Sykler


kl ?
Saltstraumen skole8. trinn20 deltakere

Skyss 1020- retur 1215

Torsdag 31. august. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Tverlandshallen
09:30 - 10:10 Avlyst
Løding skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn- deltakere
11:00 - 11:40 Avlyst
Løding skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn- deltakere
12:30 - 13:10 Avlyst
Tverlandet skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn- deltakere
Fredag 1. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Østbyen skole
09:00 - 09:40
Østbyen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn107 deltakere
10:05 - 10:45
Østbyen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn107 deltakere
12:00 - 12:40
Østbyen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn107 deltakere
Mandag 4. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Hunstad ungdomsskole
08:30
Hunstad ungdomsskole10. trinn125 deltakere
11:30
Mandag 4. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Aspåsen skole
09:30 - 10:10
Aspåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn112 deltakere
St Eysteins skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn61 deltakere
11:00 - 11:40
Aspåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn112 deltakere
12:30 - 13:10
Aspåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn112 deltakere
Tirsdag 5. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Skyss 0840- retur 1100

11:45
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 1125- retur 1345

Tirsdag 5. september. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: St Eysteins skole
kl ?
Tirsdag 5. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Hunstad ungdomsskole
08:30
11:30
Tirsdag 5. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Støver skole
10:00 - 10:40
Støver skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn109 deltakere
11:45 - 12:25
Støver skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn109 deltakere
Onsdag 6. september. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Mørkvedmarka skole2. trinn68 deltakere
Onsdag 6. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 1125- retur 1345

Onsdag 6. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Bankgata ungdomsskole
08:30
Bankgata ungdomsskole10. trinn94 deltakere
11:30
Onsdag 6. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Alstad Barneskole
09:30 - 10:10
Alstad Barneskole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn121 deltakere
11:00 - 11:40
Alstad Barneskole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn121 deltakere
12:30 - 13:10
Alstad Barneskole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn121 deltakere
Torsdag 7. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 0840- retur 1100

Torsdag 7. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Bankgata ungdomsskole
08:30
11:30
Torsdag 7. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Hunstad barneskole
12:30 - 13:10
Hunstad barneskole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn166 deltakere
13:30 - 14:10
Hunstad barneskole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn166 deltakere
Torsdag 7. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Tverlandet skole
09:00 - 09:40
Løding skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn75 deltakere
Tverlandet skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn270 deltakere
Fredag 8. september. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Alstad Barneskole6. trinn49 deltakere

SKyss 0840- retur 1300

Fredag 8. september. 2017
Scenekunst • Varighet: 40
Spillested: Bodø fengsel
kl ?
Fredag 8. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Bodøsjøen skole10. trinn35 deltakere
11:30
Fredag 8. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Bodøsjøen skole
10:00 - 10:40
Bodøsjøen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn132 deltakere
11:45 - 12:25
Bodøsjøen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn132 deltakere
Værran 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere

Væran blir hentet av Børre buss kl. 11:30 utenfor Nordlandsbadet og kjøres til Bodøsjøen.

Væran tar maxitaxi fra Bodøsjøen kl. 12:30 til hurtigrutekaia.


Lørdag 9. september. 2017
Scenekunst • Varighet: 40
Spillested: Stormen Kulturhus
18:00
Mandag 11. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

SKyss 1130- retur 1345

Mandag 11. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Alstad ungdomsskole
08:30
Alstad ungdomsskole10. trinn95 deltakere
11:30
Mandag 11. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Grønnåsen skole
10:00 - 10:40
Grønnåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn149 deltakere
11:45 - 12:25
Grønnåsen skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn149 deltakere
Tirsdag 12. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Skyss 1130- retur 1345

Tirsdag 12. september. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Misvær skole
kl ?
Misvær skole1. trinn8 deltakere
Tirsdag 12. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Alstad ungdomsskole
08:30
11:30
Tirsdag 12. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Løpsmark skole
11:30 - 12:10
Løpsmark skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn103 deltakere
12:35 - 13:15
Løpsmark skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn103 deltakere
Tirsdag 12. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
09:00 - 09:40
Skaug Oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn92 deltakere
Onsdag 13. september. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Onsdag 13. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Saltvern skole9. trinn16 deltakere

Går

11:45
Saltvern skole deltakere

Går

Onsdag 13. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Tverlandet skole
08:30
Tverlandet skole10. trinn51 deltakere
11:30
Onsdag 13. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Saltvern skole
09:30 - 10:10
Saltvern skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn175 deltakere
11:15 - 11:55
Saltvern skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn175 deltakere
12:45 - 13:25
Saltvern skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn175 deltakere
Torsdag 14. september. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Torsdag 14. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Saltvern skole deltakere

Går

11:45
Saltvern skole deltakere

Går

Torsdag 14. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Kjerringøy skole
11:00 - 11:40
Kjerringøy skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn29 deltakere
Fredag 15. september. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Aspåsen skole6. trinn47 deltakere

Skyss 0830- retur 1300

Fredag 15. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Bodøsjøen skole9. trinn10 deltakere

Skyss 0845- reutr 1100

11:45
Bodøsjøen skole deltakere

Skyss 1130- retur 1345

Fredag 15. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole10. trinn40 deltakere
11:30
Rønvik skole deltakere
Fredag 15. september. 2017
Musikk • Varighet: ca. 40 minutter
Spillested: Rønvik skole
09:30 - 10:10
Rønvik skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn113 deltakere
10:45 - 11:25
Rønvik skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn113 deltakere
12:00 - 12:40
Rønvik skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn113 deltakere
Mandag 18. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole10. trinn76 deltakere
11:30
Saltvern skole deltakere
Tirsdag 19. september. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Støver skole
kl ?
Støver skole1. trinn36 deltakere
Tirsdag 19. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Onsdag 20. september. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Onsdag 20. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Saltstraumen skole
08:30
Saltstraumen skole10. trinn16 deltakere
Torsdag 21. september. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Alstad Barneskole
09:00
Alstad Barneskole3. trinn20 deltakere
10:15
Alstad Barneskole3. trinn20 deltakere
11:45
Alstad Barneskole3. trinn20 deltakere
Torsdag 21. september. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Torsdag 21. september. 2017
Film • Varighet: 2 1/2 time
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole10. trinn37 deltakere
11:30
Løpsmark skole deltakere
Fredag 22. september. 2017
Scenekunst • Varighet:
Spillested: Bodø videregående skole
kl ?
Bodø videregående skoleVG180 deltakere

Bekreftet etter sommeren.

Fredag 22. september. 2017
Scenekunst • Varighet:
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
Fredag 22. september. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Østbyen skole
11:45
Østbyen skole3. trinn25 deltakere
13:00
Østbyen skole3. trinn25 deltakere
Fredag 22. september. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Grønnåsen skole
09:00
Grønnåsen skole3. trinn24 deltakere
10:15
Grønnåsen skole3. trinn24 deltakere
Fredag 22. september. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Grønnåsen skole6. trinn42 deltakere

Skyss 0840- retur 1300

Fredag 22. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Bankgata ungdomsskole9. trinn18 deltakere

Går

11:45
Bankgata ungdomsskole deltakere

Går

Mandag 25. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Bankgata ungdomsskole deltakere

Går

11:45
Bankgata ungdomsskole deltakere

Går

Tirsdag 26. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Rønvik skole9. trinn12 deltakere

Går

11:45
Rønvik skole deltakere

Går

Tirsdag 26. september. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Støver skole
kl ?
Støver skole deltakere
Onsdag 27. september. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole2. trinn49 deltakere
Onsdag 27. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Løpsmark skole9. trinn11 deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Løpsmark skole deltakere

skyss 1130- retur 1345

Torsdag 28. september. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole4. trinn37 deltakere
Torsdag 28. september. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
11:45
Saltstraumen skole9. trinn10 deltakere

SKyss 1100- retur 1345

Fredag 29. september. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Stormen konserthus
10:00
Saltstraumen skole3. trinn15 deltakere

Skyss NB 0900, retur 1100

10:00
Rønvik skole3. trinn46 deltakere

Går

10:00
Bodøsjøen skole3. trinn33 deltakere

Skyss 0945, retur 1045

10:00
Løpsmark skole3. trinn29 deltakere

Rutebuss

10:00
Skaug Oppvekstsenter3. trinn10 deltakere

Rutebuss

10:00
Alstad Barneskole3. trinn60 deltakere

Rutebuss

10:00
Aspåsen skole3. trinn64 deltakere

Går

10:00
Østbyen skole3. trinn50 deltakere

Går

10:00
Saltvern skole3. trinn86 deltakere

Går

10:00
Grønnåsen skole3. trinn47 deltakere

Skyss 0940- retur 1045

10:00
Hunstad barneskole3. trinn54 deltakere

Rutebuss

10:00
Støver skole3. trinn35 deltakere

Rutebuss

10:00
Mørkvedmarka skole3. trinn69 deltakere

Rutebuss

10:00
Løding skole3. trinn55 deltakere

NB skyss 0930- retur 1100

Fredag 29. september. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Hunstad barneskole6. trinn39 deltakere

Skyss 0840- retur 1300

Tirsdag 3. oktober. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Løding skole
kl ?
Løding skole1. trinn66 deltakere
Mandag 9. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Alstad Barneskole7. trinn45 deltakere

Skyss 0845- retur 1015

10:45
Alstad Barneskole deltakere

Skyss 1030- retur 1200

12:30
Aspåsen skole7. trinn41 deltakere

Går

Tirsdag 10. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Aspåsen skole deltakere

Går

10:45
Grønnåsen skole7. trinn45 deltakere

SKyss 1030- retur 1200

12:30
Grønnåsen skole deltakere

Skyss 1215- retur 1345

Tirsdag 10. oktober. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Løding skole
kl ?
Løding skole deltakere
Onsdag 11. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Rønvik skole7. trinn46 deltakere

Går

10:45
Rønvik skole deltakere

Går

12:30
Hunstad barneskole deltakere

SKyss 1030- retur 1200

Onsdag 11. oktober. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole deltakere
Torsdag 12. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Skaug Oppvekstsenter7. trinn12 deltakere
St Eysteins skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere

Skaug skyss 0830- retur 1015

10:45
Saltstraumen skole7. trinn26 deltakere
Værran 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn8 deltakere

Skyss 1000- retur 1200

Torsdag 12. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole deltakere
Fredag 13. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Mørkvedmarka skole7. trinn59 deltakere

Skyss 0840- retur 1045

10:45
Mørkvedmarka skole deltakere

Skyss 1025- retur 1200

12:30
Mørkvedmarka skole deltakere

Skyss 1210- retur 1345

Fredag 13. oktober. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Skaug Oppvekstsenter6. trinn10 deltakere
Støver skole6. trinn23 deltakere

Skaug hentes 0830, Støver 0850, retur 1300

Mandag 16. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Østbyen skole7. trinn45 deltakere

Går

10:45
Skjerstad Oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere

Rutebuss til, Børre retur kl 1200

12:30
Østbyen skole deltakere

Går

Tirsdag 17. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Saltvern skole7. trinn74 deltakere

Går

10:45
Misvær skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere

Rutebuss til- børre retur 1200

Tirsdag 17. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Hundholmen plass/Aspåsen Lillesal
09:00
Tverlandet skole deltakere

Skyss 0830- retur 1100

11:45
Tverlandet skole deltakere

Skyss 1115- retur 1345

Tirsdag 17. oktober. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Løding skole
kl ?
Løding skole deltakere
Onsdag 18. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Saltvern skole deltakere

Går

10:45
Tverlandet skole deltakere

Skyss 1020- retur 1200

12:30
Saltvern skole deltakere

Går

Onsdag 18. oktober. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole deltakere
Torsdag 19. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Hunstad barneskole7. trinn49 deltakere

SKyss 0840- retur 1015

10:45
Støver skole7. trinn28 deltakere

Skyss 1210- retur 1345

12:30
Løpsmark skole7. trinn30 deltakere

SKyss 1215- retur 1345

Torsdag 19. oktober. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Løpsmark skole
11:45
Løpsmark skole3. trinn14 deltakere
13:00
Løpsmark skole3. trinn14 deltakere
Torsdag 19. oktober. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
09:00
Skaug Oppvekstsenter3. trinn10 deltakere
Torsdag 19. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Bodøsjøen skole4. trinn35 deltakere
Fredag 20. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Løpsmark skole deltakere

Skyss 0845- retur 1015

10:45
Kjerringøy skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere

Rutebuss

12:30
Bodøsjøen skole7. trinn43 deltakere

Skyss 1215- retur 1435

Fredag 20. oktober. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Saltvern skole
09:00
Saltvern skole3. trinn22 deltakere
10:15
Saltvern skole3. trinn22 deltakere
11:45
Saltvern skole3. trinn22 deltakere
13:00
Saltvern skole3. trinn22 deltakere
Fredag 20. oktober. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Mørkvedmarka skole6. trinn41 deltakere

Skyss 0845- retur 1300

Mandag 23. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Tverlandet skole7. trinn70 deltakere

Skyss 0835- retur 1015

10:45
Tverlandet skole deltakere

Skyss 1025- retur 1200

12:30
Bodøsjøen skole deltakere

Skyss 1215- retur 1345

Mandag 23. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Rutebuss

11:45
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Rutebuss

Tirsdag 24. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Alstad ungdomsskole9. trinn12 deltakere

Skyss 1130- retur 1345

Tirsdag 24. oktober. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Mørkvedmarka skole
kl ?
Mørkvedmarka skole1. trinn68 deltakere
Tirsdag 24. oktober. 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
08:00 - 09:30
Bodø videregående skoleVG130 deltakere

Turnéperiode: Uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Onsdag 25. oktober. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole2. trinn50 deltakere
Onsdag 25. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Saltvern skole9. trinn16 deltakere

Går

11:45
Saltvern skole9. trinn16 deltakere

Går

Onsdag 25. oktober. 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Bodø videregående skoleVG130 deltakere

Turnéperiode: Uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Torsdag 26. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Torsdag 26. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Saltvern skole9. trinn16 deltakere

Går

11:45
Saltvern skole9. trinn16 deltakere

Går

Torsdag 26. oktober. 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Bodø videregående skoleVG130 deltakere

Turnéperiode: Uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Fredag 27. oktober. 2017
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Mørkvedmarka skole6. trinn21 deltakere
Saltstraumen skole6. trinn15 deltakere

Skyss 0845- retur 1300

Fredag 27. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Bodøsjøen skole9. trinn10 deltakere

Skyss 0840- retur 1100

11:45
Bodøsjøen skole9. trinn10 deltakere

Skyss 1125- reutr 1345

Fredag 27. oktober. 2017
Litteratur • Varighet: 90
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Bodø videregående skoleVG130 deltakere

Turnéperiode: Uke 43

Tirsdag 24. oktober kl 8-16

Onsdag 25. oktober kl 8-12 

Torsdag 26. oktober kl 8-16

Fredag 27. oktober kl 8-16

skoler tar kontakt med Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch, tlf: 75 50 35 24 mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no og avtaler tidspunkt. DKS Nordland dekker skyss av elever.

Faktura merkes: 900JSK, prosjekt: 5013616

Mandag 30. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Alstad Barneskole5. trinn63 deltakere
10:30
12:30
Mandag 30. oktober. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Mørkvedmarka skole6. trinn62 deltakere
Mandag 30. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Skyss 0840- retur 1100

11:45
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Skyss 1125- retur 1345

Tirsdag 31. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole5. trinn51 deltakere
10:30
Aspåsen skole deltakere
12:30
Aspåsen skole deltakere
Tirsdag 31. oktober. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Tirsdag 31. oktober. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Bankgata ungdomsskole9. trinn18 deltakere

Går

11:45
Bankgata ungdomsskole9. trinn18 deltakere

Går

Tirsdag 31. oktober. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Mørkvedmarka skole
kl ?
Onsdag 1. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Grønnåsen skole1. trinn18 deltakere

Skyss 0845-retur 1040


11:00
Grønnåsen skole18 deltakere

skyss 1030-retur 1240


Onsdag 1. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Hunstad ungdomsskole
10:00 - 10:35
Hunstad ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn188 deltakere
12:00 - 12:35
Hunstad ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn188 deltakere
Onsdag 1. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Østbyen skole
12:30
Østbyen skole5. trinn47 deltakere
Onsdag 1. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Grønnåsen skole5. trinn39 deltakere
10:30
Onsdag 1. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Onsdag 1. november. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole deltakere
Onsdag 1. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Skyss 0830- retur 1100

11:45
Tverlandet skole9. trinn16 deltakere

Skyss 1115- retur 1

Torsdag 2. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Grønnåsen skole18 deltakere

Skyss 0845- retur 1040

11:00
Aspåsen skole1. trinn42 deltakere

Går

Torsdag 2. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Støver skole
12:30
Støver skole5. trinn25 deltakere
Torsdag 2. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Hunstad barneskole5. trinn35 deltakere
10:30
Torsdag 2. november. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole4. trinn56 deltakere
Torsdag 2. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Tverlandet skole9. trinn16 deltakere

Skyss 0830- retur 1100

11:45
Tverlandet skole9. trinn16 deltakere

Skyss 1115- retur 1345

Fredag 3. november. 2017
Film • Varighet: 2 timer
Spillested: Fram Kino
09:30
Bodøsjøen skole6. trinn37 deltakere

Skyss 0910- retur 1130

Fredag 3. november. 2017
Film • Varighet: 2 timer
Spillested: Fram Kino
09:30
Tverlandet skole6. trinn54 deltakere

Skyss 0900- retur 1130

09:30
Løpsmark skole6. trinn23 deltakere

Skyss 0910- retur 1130

09:30
Saltstraumen skole6. trinn15 deltakere

Skyss 0845- retur 1130

09:30
Mørkvedmarka skole6. trinn62 deltakere

Rutebuss

09:30
Skaug Oppvekstsenter6. trinn10 deltakere

Skyss 0900- retur 1130

09:30
Støver skole6. trinn23 deltakere

Rutebuss


09:30
Hunstad barneskole6. trinn39 deltakere

Rutebuss


12:00
Østbyen skole6. trinn41 deltakere

Går

12:00
Rønvik skole6. trinn44 deltakere

Går

12:00
Saltvern skole6. trinn71 deltakere

Går

12:00
Grønnåsen skole6. trinn42 deltakere

Rutebuss

12:00
Aspåsen skole6. trinn47 deltakere

Går

12:00
Alstad Barneskole6. trinn49 deltakere

Rutebuss

Fredag 3. november. 2017
Musikk • Varighet: 1 t og 45 min ( 45 min workshop og 45 min konsert + 15 min til forflytning)
Spillested: Stormen konserthus
09:00
Alstad Barneskole4. trinn48 deltakere

Skyss 0840- retur 1045

09:00
Støver skole4. trinn35 deltakere

Skyss 0830- retur 1045

09:00
Mørkvedmarka skole4. trinn72 deltakere

Rutebuss

09:00
Løding skole4. trinn56 deltakere

Skyss 0830- retur 1045

10:30
Hunstad barneskole4. trinn55 deltakere

Rutebuss

10:30
Saltstraumen skole4. trinn12 deltakere

Skyss 0945- retur 1215

10:30
Rønvik skole4. trinn60 deltakere

Skyss Børre 46 stk, resten tar rutebuss

10:30
Bodøsjøen skole4. trinn35 deltakere

Skyss 1000- retur 1215

10:30
Løpsmark skole4. trinn28 deltakere

Skyss 1010- retur 1215

10:30
Skaug Oppvekstsenter4. trinn17 deltakere

Skyss 1000- retur 1215

12:00
Grønnåsen skole4. trinn51 deltakere

Rutebuss

12:00
Saltvern skole4. trinn86 deltakere

Skyss 1140- retur 1345

12:00
Aspåsen skole4. trinn50 deltakere

Går

12:00
Østbyen skole4. trinn37 deltakere

Går

Fredag 3. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Aspåsen skole deltakere

Går

11:00
Aspåsen skole deltakere

Går

Fredag 3. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Alstad ungdomsskole
10:00 - 10:35
Alstad ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn142 deltakere
12:00 - 12:35
Alstad ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn142 deltakere
Fredag 3. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Løpsmark skole
10:30
Løpsmark skole5. trinn36 deltakere
12:30
Løpsmark skole deltakere
Fredag 3. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
08:30
Skaug Oppvekstsenter5. trinn14 deltakere
Fredag 3. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Bankgata ungdomsskole9. trinn18 deltakere

Går

11:45
Bankgata ungdomsskole9. trinn18 deltakere

Går

Mandag 6. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Hunstad ungdomsskole8. trinn125 deltakere

Skyss0840- retur 1040

11:00
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 1025- retur 1240

13:00
Hunstad ungdomsskole deltakere

Skyss 1220- retur 1430

Mandag 6. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Saltstraumen skole
12:30
Saltstraumen skole5. trinn10 deltakere
Mandag 6. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Tverlandet skole
08:30
Tverlandet skole5. trinn54 deltakere
10:30
Mandag 6. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole6. trinn44 deltakere
Mandag 6. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Rutebuss

11:45
Hunstad ungdomsskole9. trinn21 deltakere

Rutebuss


Tirsdag 7. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Bankgata ungdomsskole8. trinn46 deltakere

Går

11:00
Bankgata ungdomsskole8. trinn46 deltakere

Går

13:00
Bankgata ungdomsskole deltakere

Går

Tirsdag 7. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Hunstad barneskole1. trinn51 deltakere

SKyss 0845- retur 1045

11:00
Hunstad barneskole deltakere

Skyss 1030- Retur 1240

Tirsdag 7. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Østbyen skole
12:30
Østbyen skole deltakere
Tirsdag 7. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Bodøsjøen skole5. trinn43 deltakere
10:30
Tirsdag 7. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole deltakere
Tirsdag 7. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Rønvik skole9. trinn12 deltakere

Går

11:45
Rønvik skole9. trinn12 deltakere

Går

Tirsdag 7. november. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Mørkvedmarka skole
kl ?
Onsdag 8. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Alstad ungdomsskole8. trinn48 deltakere

Skyss 0840- retur rutebuss

11:00
Alstad ungdomsskole deltakere

Rutebuss til- retur 1230 Amanda

13:00
Alstad ungdomsskole8. trinn48 deltakere

Skyss 1240- retur 1430

Onsdag 8. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Løpsmark skole1. trinn30 deltakere

Skyss 0845- retur 1045

11:00
Hunstad barneskole deltakere

Skyss 1030-retur 1240

Onsdag 8. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Bodø fengsel
kl ?
Onsdag 8. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole5. trinn49 deltakere
10:30
Rønvik skole deltakere
Onsdag 8. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole6. trinn71 deltakere
Onsdag 8. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
09:00
Løpsmark skole9. trinn11 deltakere

Skyss 0845- retur 1100

11:45
Løpsmark skole9. trinn11 deltakere

Skyss 1130- retur 1345

Torsdag 9. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Bodøsjøen skole8. trinn31 deltakere

Skyss 0845- retur rutebuss

11:00
Kjerringøy skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Misvær skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
Skjerstad Oppvekstsenter10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
Værran 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn4 deltakere

Skjerstad/Misvær rutebuss til- retur Børre

Kjerringøy rutebuss

13:00
Rønvik skole8. trinn47 deltakere

Går

Torsdag 9. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Løding skole1. trinn66 deltakere

SKyss 0830-retur 1045

11:00
Løding skole deltakere

Skyss 1015- retur 1240

Torsdag 9. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole5. trinn71 deltakere
10:30
Saltvern skole deltakere
12:30
Saltvern skole deltakere
Torsdag 9. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Torsdag 9. november. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole deltakere
Torsdag 9. november. 2017
Visuell kunst • Varighet:
Spillested: Nordland kultursenter
11:45
Saltstraumen skole9. trinn10 deltakere

SKyss 1100- retur 1345

Fredag 10. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Saltvern skole8. trinn80 deltakere

Går

11:00
Saltvern skole deltakere

Går

13:00
Løpsmark skole8. trinn34 deltakere

Skyss 1245- retur 1430

Fredag 10. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Løding skole deltakere

Skyss 0830- retur 1045

11:00
Saltstraumen skole1. trinn10 deltakere

Skyss 1000- retur 1240

Fredag 10. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Misvær skole
10:00 - 10:35
Misvær skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
Skjerstad Oppvekstsenter10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
Fredag 10. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Mørkvedmarka skole5. trinn58 deltakere
10:30
12:30
Fredag 10. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Mandag 13. november. 2017
Litteratur • Varighet: 60 min forfatterbesøk og 30 min bibliotekbesøk
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Tverlandet skole8. trinn30 deltakere

SKyss 0830- retur 1045

11:00
Saltstraumen skole8. trinn20 deltakere
Tverlandet skole24 deltakere

Skyss saltstraumen 1000, tverlandet 1015- retur 1230

13:00
St Eysteins skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn37 deltakere
Mandag 13. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Tverlandet skole
08:30
Tverlandet skole6. trinn54 deltakere
Tirsdag 14. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Østbyen skole1. trinn50 deltakere

Går

11:00
Østbyen skole deltakere

går

Tirsdag 14. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Tverlandet skole
08:30
Tirsdag 14. november. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Saltvern skole
kl ?
Saltvern skole1. trinn69 deltakere
Onsdag 15. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Mørkvedmarka skole1. trinn68 deltakere

Skyss 0840- retur 1045

11:00
Kjerringøy skole1. trinn2 deltakere
Skaug Oppvekstsenter1. trinn12 deltakere

Kjerringøy tar rutebuss

Skaug: Skyss 1015- retur 1240

Onsdag 15. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Tverlandet skole
08:30
Onsdag 15. november. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Hunstad ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn375 deltakere
Torsdag 16. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Mørkvedmarka skole deltakere

Skyss 0840- retur 1045

11:00
Mørkvedmarka skole deltakere

SKyss 1025- retur 1240

Torsdag 16. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole6. trinn41 deltakere
Torsdag 16. november. 2017
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Løding skole
09:00
Løding skole3. trinn18 deltakere
10:15
Løding skole3. trinn18 deltakere
11:45
Løding skole3. trinn18 deltakere
Torsdag 16. november. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole4. trinn28 deltakere
Mandag 20. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Løpsmark skole
12:00 - 12:35
Kjerringøy skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Løpsmark skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn105 deltakere

Kjerringøy tar rutebuss til Løpsmark, faktura sendes til

Nordland Fylkeskommune,Fakturamottak,Den kulturelle skolesekken,8048 Bodø

Merkes:  550 - METJOR– 550170-5656913

Mandag 20. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Østbyen skole
08:30
Østbyen skole deltakere
Tirsdag 21. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Saltvern skole1. trinn69 deltakere

Skyss 0845- retur 1040

11:00
Saltvern skole deltakere

Skyss 1050- retur 1240

Tirsdag 21. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Tverlandet skole
10:00 - 10:35
Saltstraumen skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn56 deltakere
Tverlandet skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn147 deltakere

Saltstraumen tar rutebuss t/r Tverlandet skole. Gi beskjed til Nordlandsbuss. 

Nordland Fylkeskommune,Fakturamottak,Den kulturelle skolesekken,8048 Bodø

Merkes:  550 - METJOR– 550170-5656913

Tirsdag 21. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Støver skole
08:30
Støver skole6. trinn23 deltakere
Tirsdag 21. november. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Saltvern skole
kl ?
Saltvern skole deltakere
Onsdag 22. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Saltvern skole deltakere

Skyss 0845- retur 1040

11:00
Saltvern skole deltakere

Skyss 1050- retur 1240

Onsdag 22. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Bankgata ungdomsskole
10:30 - 11:05
Alberthaugen skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Bankgata ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn139 deltakere
12:15 - 12:50
Bankgata ungdomsskole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn139 deltakere
St Eysteins skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Onsdag 22. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
08:30
Skaug Oppvekstsenter6. trinn10 deltakere
Onsdag 22. november. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Torsdag 23. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Støver skole1. trinn36 deltakere

Skyss 0840- retur 1045

11:00
Støver skole deltakere

Skyss 1025- retur 1240

Torsdag 23. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Rønvik skole
13:00 - 13:35
Rønvik skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn124 deltakere
Torsdag 23. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Bodøsjøen skole
10:00 - 10:35
Bodøsjøen skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn97 deltakere
Torsdag 23. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Grønnåsen skole6. trinn42 deltakere
Torsdag 23. november. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole deltakere
Fredag 24. november. 2017
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Saltvern skole
10:00 - 10:35
Saltvern skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn118 deltakere
11:45 - 12:20
Saltvern skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn118 deltakere
Fredag 24. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Mandag 27. november. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Alstad Barneskole7. trinn45 deltakere

Skyss 0845- retur 1015

10:45
Alstad Barneskole deltakere

Skyss 1030- retur 1200

12:30
Aspåsen skole deltakere

Går

Mandag 27. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Bodøsjøen skole6. trinn37 deltakere
Tirsdag 28. november. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Aspåsen skole7. trinn41 deltakere

Går

10:45
Grønnåsen skole7. trinn45 deltakere

Skyss 1030- retur 1200

12:30
Grønnåsen skole deltakere

Skyss 1215- retur 1345

Tirsdag 28. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Rønvik skole1. trinn55 deltakere

Skyss 0845- 1045


11:00
Rønvik skole deltakere

Skyss 1030- retur 1240

Tirsdag 28. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Tirsdag 28. november. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Saltvern skole
kl ?
Saltvern skole deltakere
Onsdag 29. november. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Hunstad barneskole7. trinn49 deltakere

Skyss 0845- retur 1015

10:45
Støver skole7. trinn28 deltakere

Skyss 1030- retur 1200

12:30
Hunstad barneskole deltakere

Skyss 1215- retur 1435

Onsdag 29. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Rønvik skole deltakere

Skyss 0845- retur 1040

11:00
Misvær skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn26 deltakere

Rutebuss til byen- retur Børre 1240

Onsdag 29. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole6. trinn47 deltakere
Onsdag 29. november. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Torsdag 30. november. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Skaug Oppvekstsenter7. trinn12 deltakere
St Eysteins skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere

Skaug skyss 0830- retur 1015

10:45
Saltstraumen skole7. trinn26 deltakere

SKyss 1000- retur 1200

Torsdag 30. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
11:00
Skjerstad Oppvekstsenter1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn11 deltakere
Værran 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn10 deltakere

Skjerstad: Rutebuss til byen- retur Amanda 1240

Torsdag 30. november. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole deltakere
Torsdag 30. november. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Løding skole
08:30
Løding skole deltakere
Fredag 1. desember. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Bodøsjøen skole1. trinn37 deltakere

Går

11:00
Bodøsjøen skole deltakere

Går

Fredag 1. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Alstad Barneskole6. trinn49 deltakere
Mandag 4. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Mørkvedmarka skole7. trinn59 deltakere

Skyss 0840- retur 1015

10:45
Mørkvedmarka skole deltakere

Skyss 1020- retur 1200

12:30
Mørkvedmarka skole deltakere

Skyss 1210- retur 1345

Mandag 4. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Tirsdag 5. desember. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 time
Spillested: Stormen konserthus
10:00
Hunstad barneskole4. trinn55 deltakere

Rutebuss

10:00
Støver skole4. trinn35 deltakere

Skyss 0940, retur 1105

10:00
Mørkvedmarka skole4. trinn72 deltakere

Skyss 0930- retur 1105 (Amanda tar 52, resten tar rutebuss)

10:00
Løding skole4. trinn56 deltakere

Skyss NB 0930- retur 1105

12:30
Saltstraumen skole4. trinn12 deltakere

Skyss 1045- retur 1335

12:30
Rønvik skole4. trinn60 deltakere

Rutebuss

12:30
Bodøsjøen skole4. trinn35 deltakere

Skyss 1210- retur 1335

12:30
Alstad Barneskole4. trinn48 deltakere

Skyss 1210, retur 1335

12:30
Grønnåsen skole4. trinn51 deltakere

Rutebuss

Tirsdag 5. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Østbyen skole7. trinn45 deltakere

Går

10:45
Skjerstad Oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere

Rutebuss til byen, skyss hjem 1200

12:30
Østbyen skole deltakere

Går

Tirsdag 5. desember. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
St Eysteins skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
11:00
St Eysteins skole1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn18 deltakere
Tirsdag 5. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Saltstraumen skole
08:30
Saltstraumen skole6. trinn15 deltakere
Tirsdag 5. desember. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Saltvern skole
kl ?
Saltvern skole deltakere
Onsdag 6. desember. 2017
Scenekunst • Varighet: 1 time
Spillested: Stormen konserthus
10:00
Løpsmark skole4. trinn28 deltakere

Skyss 0945- retur 1105

10:00
Skaug Oppvekstsenter4. trinn17 deltakere

Skyss 0930- retur 1105

10:00
Aspåsen skole4. trinn50 deltakere

Går

10:00
Østbyen skole4. trinn37 deltakere

Går

10:00
Saltvern skole4. trinn86 deltakere

Går

Onsdag 6. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Saltvern skole7. trinn74 deltakere

Går

10:45
Misvær skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere

Rutebuss til byen, skyss hjem 1200

Onsdag 6. desember. 2017
Kulturarv • Varighet: 1 1/2 time
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Alstad Barneskole1. trinn49 deltakere

Skyss 0845- retur 1045

11:00
Alstad Barneskole deltakere

Skyss 1030- retur 1240

Onsdag 6. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole6. trinn23 deltakere
Onsdag 6. desember. 2017
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Bodøsjøen skole2. trinn37 deltakere
Torsdag 7. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Saltvern skole deltakere

Går

10:45
Kjerringøy skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
Værran 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn8 deltakere

Kjerringøy tar rutebuss

12:30
Saltvern skole deltakere

Går

Torsdag 7. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Hunstad barneskole6. trinn39 deltakere
Torsdag 7. desember. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Støver skole
08:30
Støver skole4. trinn35 deltakere
Fredag 8. desember. 2017
Film • Varighet: Hel skoledag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Mandag 11. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Rønvik skole7. trinn46 deltakere

Rutebuss

10:45
Rønvik skole deltakere

Rutebuss til børre henter 1200

12:30
Løpsmark skole7. trinn30 deltakere

skyss 1215- retur 1345

Tirsdag 12. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Løpsmark skole deltakere

Skyss 0845- retur 1015

10:45
Tverlandet skole7. trinn70 deltakere

Skyss 1020- retur 1200

12:30
Tverlandet skole deltakere

Skyss 1200- retur 1345

Tirsdag 12. desember. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Aspåsen skole
kl ?
Aspåsen skole1. trinn42 deltakere
Torsdag 14. desember. 2017
Visuell kunst • Varighet: 75 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Tverlandet skole deltakere

Skyss 0830- retur 1015

10:45
Bodøsjøen skole7. trinn43 deltakere

Skyss 1030- retur 1200

12:30
Bodøsjøen skole deltakere

Skyss 1215- retur 1345

Torsdag 14. desember. 2017
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Støver skole
08:30
Støver skole deltakere
Tirsdag 19. desember. 2017
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Aspåsen skole
kl ?
Aspåsen skole deltakere
Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Værran
Værran deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Tverlandet skole
Tverlandet skole10. trinn51 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: St Eysteins skole
St Eysteins skole10. trinn9 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Skjerstad Oppvekstsenter
Skjerstad Oppvekstsenter10. trinn3 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Saltvern skole
Saltvern skole10. trinn76 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Saltstraumen skole
Saltstraumen skole10. trinn16 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Rønvik skole
Rønvik skole10. trinn40 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Misvær skole
Misvær skole10. trinn9 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Løpsmark skole
Løpsmark skole10. trinn37 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Kjerringøy skole
Kjerringøy skole10. trinn3 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Hunstad ungdomsskole
Hunstad ungdomsskole10. trinn125 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Bodøsjøen skole
Bodøsjøen skole10. trinn35 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Bankgata ungdomsskole
Bankgata ungdomsskole10. trinn94 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Alstad ungdomsskole
Alstad ungdomsskole10. trinn95 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Våren 2018
Film, Kunstarter i samspill • Varighet: 2,5 time
Spillested: Alberthaugen skole
Alberthaugen skole10. trinn5 deltakere

FilmfestOrama arrangeres dagen før og samme dag som Filmfest Salten går av stabelen i april 2018 Dato kommer !


Onsdag 3. januar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Bodøsjøen skole
08:30
Torsdag 4. januar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole4. trinn50 deltakere
Tirsdag 9. januar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Aspåsen skole
kl ?
Aspåsen skole deltakere
Onsdag 10. januar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole2. trinn69 deltakere
Torsdag 11. januar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole deltakere
Tirsdag 16. januar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Bodøsjøen skole
kl ?
Bodøsjøen skole1. trinn37 deltakere
Onsdag 17. januar. 2018
Scenekunst, Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Grønnåsen skole
12:30
Alstad Barneskole5. trinn63 deltakere
Bodøsjøen skole5. trinn63 deltakere
Grønnåsen skole5. trinn39 deltakere
Onsdag 17. januar. 2018
Scenekunst, Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Mørkvedmarka skole
10:00
Hunstad barneskole5. trinn35 deltakere
Mørkvedmarka skole5. trinn58 deltakere
Saltstraumen skole5. trinn10 deltakere
Støver skole5. trinn25 deltakere
Tverlandet skole5. trinn54 deltakere
Onsdag 17. januar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Scenekunst, Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Løpsmark skole
12:30
Løpsmark skole5. trinn36 deltakere
Rønvik skole5. trinn49 deltakere
Skaug Oppvekstsenter5. trinn14 deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Scenekunst, Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Saltvern skole
10:00
Aspåsen skole5. trinn47 deltakere
Saltvern skole5. trinn71 deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Støver skole
11:45
Støver skole3. trinn18 deltakere
13:00
Støver skole3. trinn18 deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Saltstraumen skole
09:00
Saltstraumen skole3. trinn15 deltakere
Torsdag 18. januar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole deltakere
Fredag 19. januar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Mørkvedmarka skole
09:00
Mørkvedmarka skole3. trinn23 deltakere
10:15
Mørkvedmarka skole3. trinn23 deltakere
11:45
Mørkvedmarka skole3. trinn23 deltakere
Mandag 22. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Saltvern skole8. trinn27 deltakere
10:45
Saltvern skole8. trinn27 deltakere
12:30
Saltvern skole8. trinn27 deltakere
Tirsdag 23. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Rønvik skole8. trinn24 deltakere
10:45
Saltstraumen skole8. trinn20 deltakere
12:30
Rønvik skole8. trinn24 deltakere
Tirsdag 23. januar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Bodøsjøen skole
kl ?
Onsdag 24. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Løpsmark skole8. trinn17 deltakere
10:45
Løpsmark skole8. trinn17 deltakere
12:30
Bodøsjøen skole8. trinn16 deltakere
Onsdag 24. januar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Torsdag 25. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Tverlandet skole8. trinn16 deltakere
10:45
Tverlandet skole8. trinn16 deltakere
12:30
Tverlandet skole8. trinn16 deltakere
Torsdag 25. januar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Alstad Barneskole4. trinn48 deltakere
Fredag 26. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Alstad ungdomsskole8. trinn24 deltakere
10:45
Alstad ungdomsskole8. trinn24 deltakere
12:30
Bodøsjøen skole8. trinn16 deltakere
Mandag 29. januar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Alstad ungdomsskole9. trinn95 deltakere
11:45
Mandag 29. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Alstad ungdomsskole8. trinn24 deltakere
10:45
Alstad ungdomsskole8. trinn24 deltakere
12:30
Bankgata ungdomsskole8. trinn23 deltakere
Tirsdag 30. januar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
11:45
Tirsdag 30. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Bankgata ungdomsskole8. trinn23 deltakere
10:45
Misvær skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn15 deltakere
12:30
Bankgata ungdomsskole8. trinn23 deltakere
Tirsdag 30. januar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Grønnåsen skole
kl ?
Grønnåsen skole1. trinn37 deltakere
Onsdag 31. januar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Saltvern skole9. trinn80 deltakere
11:45
Saltvern skole deltakere
Onsdag 31. januar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Bankgata ungdomsskole8. trinn23 deltakere
10:45
Skjerstad Oppvekstsenter10. trinn, 8. trinn, 9. trinn21 deltakere
12:30
St Eysteins skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn18 deltakere
Onsdag 31. januar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Saltstraumen skole
08:30
Saltstraumen skole2. trinn10 deltakere
Torsdag 1. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Saltvern skole deltakere
11:45
Saltvern skole deltakere
Torsdag 1. februar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
10:45
Hunstad ungdomsskole8. trinn25 deltakere
12:30
St Eysteins skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn18 deltakere
Torsdag 1. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Fredag 2. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Bodøsjøen skole9. trinn31 deltakere
11:45
Fredag 2. februar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Hunstad ungdomsskole8. trinn25 deltakere
10:45
Kjerringøy skole10. trinn, 8. trinn, 9. trinn9 deltakere
Værran 10. trinn, 8. trinn, 9. trinn4 deltakere
12:30
Hunstad ungdomsskole8. trinn25 deltakere
Mandag 5. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Hunstad ungdomsskole9. trinn125 deltakere
11:45
Mandag 5. februar. 2018
Visuell kunst • Varighet: 85 min
Spillested: Bodø kunstforening
09:00
Hunstad ungdomsskole8. trinn25 deltakere
10:45
Hunstad ungdomsskole8. trinn25 deltakere
Tirsdag 6. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
11:45
Tirsdag 6. februar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Grønnåsen skole
kl ?
Onsdag 7. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Onsdag 7. februar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole2. trinn40 deltakere
Torsdag 8. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
11:45
Torsdag 8. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Saltstraumen skole
08:30
Saltstraumen skole4. trinn12 deltakere
Fredag 9. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Bankgata ungdomsskole9. trinn92 deltakere
11:45
Mandag 12. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
11:45
Tirsdag 13. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: 75
Spillested: Stormen Kulturhus
kl ?
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG1, VG2, VG3450 deltakere

Datoer er ikke endelig bekreftet


kl ?
Bodø videregående skoleVG1, VG2, VG3450 deltakere

Datoer er ikke endelig bekreftet


Tirsdag 13. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Rønvik skole9. trinn37 deltakere
11:45
Rønvik skole deltakere
Tirsdag 13. februar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Grønnåsen skole
kl ?
Onsdag 14. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
09:00
Løpsmark skole9. trinn34 deltakere
11:45
Løpsmark skole deltakere
Onsdag 14. februar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole deltakere
Torsdag 15. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 3 timer
Spillested: Bodø Krigshistoriske Museum
10:00
Saltstraumen skole9. trinn20 deltakere
Torsdag 15. februar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Aspåsen skole
09:00
Aspåsen skole3. trinn16 deltakere
10:15
Aspåsen skole3. trinn16 deltakere
11:45
Aspåsen skole3. trinn16 deltakere
13:00
Aspåsen skole3. trinn16 deltakere
Torsdag 15. februar. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Mørkvedmarka skole4. trinn72 deltakere
Fredag 16. februar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Bodøsjøen skole
11:45
Bodøsjøen skole3. trinn16 deltakere
13:00
Bodøsjøen skole3. trinn16 deltakere
Fredag 16. februar. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Rønvik skole
09:00
Rønvik skole3. trinn23 deltakere
10:15
Rønvik skole3. trinn23 deltakere
Tirsdag 27. februar. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Hunstad barneskole
kl ?
Hunstad barneskole1. trinn51 deltakere
Onsdag 28. februar. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Hunstad ungdomsskole10. trinn31 deltakere
10:30
Hunstad ungdomsskole10. trinn31 deltakere
12:30
Hunstad ungdomsskole10. trinn31 deltakere
Onsdag 28. februar. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole2. trinn30 deltakere
Torsdag 1. mars. 2018
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Bodin videregående skole og maritime fagskole
09:00 - 09:35
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG1, VG2, VG3300 deltakere

spillested i gymsalen

10:15 - 10:50
Bodin videregående skole og maritime fagskoleVG1, VG2, VG3300 deltakere

spillested i gymsalen

Torsdag 1. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Hunstad ungdomsskole10. trinn31 deltakere
10:30
Bankgata ungdomsskole10. trinn24 deltakere
12:30
Bankgata ungdomsskole10. trinn24 deltakere
Torsdag 1. mars. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Fredag 2. mars. 2018
Musikk • Varighet: 35 min
Spillested: Bodø videregående skole
10:15 - 10:50
Bodø videregående skoleVG1, VG2, VG3300 deltakere

spillested i auditoriumet

12:00 - 12:35
Bodø videregående skoleVG1, VG2, VG3300 deltakere

spillested i auditoriumet

Fredag 2. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Bankgata ungdomsskole10. trinn24 deltakere
10:30
Bankgata ungdomsskole10. trinn24 deltakere
Fredag 2. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Østbyen skole6. trinn39 deltakere
Mandag 5. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Østbyen skole5. trinn47 deltakere
10:30
Østbyen skole deltakere
12:00
Grønnåsen skole5. trinn39 deltakere
Tirsdag 6. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Løpsmark skole5. trinn36 deltakere
10:30
Løpsmark skole deltakere
12:00
Tirsdag 6. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Bodøsjøen skole10. trinn18 deltakere
10:30
Saltstraumen skole10. trinn16 deltakere
12:30
Bodøsjøen skole10. trinn18 deltakere
Tirsdag 6. mars. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Hunstad barneskole
kl ?
Onsdag 7. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Hunstad barneskole5. trinn35 deltakere
10:30
12:00
Saltstraumen skole5. trinn10 deltakere
Onsdag 7. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Alstad ungdomsskole10. trinn24 deltakere
10:30
Alstad ungdomsskole10. trinn24 deltakere
12:30
Alstad ungdomsskole10. trinn24 deltakere
Onsdag 7. mars. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Løpsmark skole
08:30
Løpsmark skole deltakere
Torsdag 8. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Skaug Oppvekstsenter5. trinn14 deltakere
10:30
Bodøsjøen skole5. trinn43 deltakere
12:00
Torsdag 8. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Alstad ungdomsskole10. trinn24 deltakere
12:30
Rønvik skole10. trinn20 deltakere
Torsdag 8. mars. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Mørkvedmarka skole
08:30
Fredag 9. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Alstad Barneskole5. trinn63 deltakere
10:30
12:00
Fredag 9. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Saltvern skole48 deltakere
Mandag 12. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Tverlandet skole5. trinn54 deltakere
10:30
12:00
Tirsdag 13. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Mørkvedmarka skole5. trinn58 deltakere
10:30
12:00
Tirsdag 13. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Tverlandet skole10. trinn26 deltakere
10:30
Tverlandet skole10. trinn26 deltakere
12:30
Rønvik skole10. trinn20 deltakere
Tirsdag 13. mars. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Hunstad barneskole
kl ?
Onsdag 14. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Saltvern skole5. trinn71 deltakere
10:30
Saltvern skole deltakere
12:00
Saltvern skole deltakere
Onsdag 14. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Løpsmark skole10. trinn18 deltakere
10:30
Løpsmark skole10. trinn18 deltakere
Onsdag 14. mars. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Støver skole2. trinn36 deltakere
Torsdag 15. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Rønvik skole5. trinn49 deltakere
10:30
Rønvik skole deltakere
12:00
Støver skole5. trinn25 deltakere
Torsdag 15. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Saltvern skole10. trinn25 deltakere
10:30
Saltvern skole10. trinn25 deltakere
12:30
Saltvern skole10. trinn25 deltakere
Torsdag 15. mars. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole4. trinn86 deltakere
Fredag 16. mars. 2018
Visuell kunst • Varighet: 1 time
Spillested: Hålogatun
09:00
Aspåsen skole5. trinn51 deltakere
10:30
Aspåsen skole deltakere
12:00
Aspåsen skole deltakere
Fredag 16. mars. 2018
Musikk • Varighet: 45 min
Spillested: Hunstad barneskole
09:00
Hunstad barneskole3. trinn27 deltakere
10:15
Hunstad barneskole3. trinn27 deltakere
Fredag 16. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Løpsmark skole6. trinn23 deltakere
Saltvern skole6. trinn24 deltakere
Mandag 19. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Alstad Barneskole3. trinn40 deltakere
10:00
Alstad Barneskole20 deltakere
Aspåsen skole3. trinn22 deltakere
11:15
Aspåsen skole42 deltakere
Tirsdag 20. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
09:00
Grønnåsen skole3. trinn47 deltakere
10:00
Støver skole3. trinn35 deltakere
11:15
Hunstad barneskole3. trinn54 deltakere
Onsdag 21. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Østbyen skole3. trinn50 deltakere
kl ?
Løding skole27 deltakere
Saltstraumen skole3. trinn15 deltakere
kl ?
Løding skole3. trinn27 deltakere
Skaug Oppvekstsenter3. trinn10 deltakere
Torsdag 22. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Mørkvedmarka skole3. trinn44 deltakere
kl ?
Saltvern skole44 deltakere
Torsdag 22. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Saltvern skole
kl ?
Saltvern skole3. trinn44 deltakere
Fredag 23. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 45 min forfatterbesøk + 30 min til leie av bøker i biblioteket
Spillested: Stormen bibliotek og litteraturhus
kl ?
Rønvik skole3. trinn46 deltakere
kl ?
Løpsmark skole3. trinn29 deltakere
Mørkvedmarka skole23 deltakere
kl ?
Bodøsjøen skole3. trinn33 deltakere
Fredag 23. mars. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Rønvik skole6. trinn37 deltakere
Onsdag 4. april. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Grønnåsen skole
08:30
Støver skole deltakere
Torsdag 5. april. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Fredag 6. april. 2018
Musikk • Varighet:
Spillested: Stormen konserthus
kl ?
Bodøsjøen skole2. trinn37 deltakere
kl ?
Løpsmark skole2. trinn30 deltakere
kl ?
Rønvik skole2. trinn40 deltakere
kl ?
Saltvern skole2. trinn69 deltakere
kl ?
Saltstraumen skole2. trinn10 deltakere
kl ?
Østbyen skole2. trinn50 deltakere
kl ?
Mørkvedmarka skole2. trinn68 deltakere
kl ?
Skaug Oppvekstsenter2. trinn17 deltakere
kl ?
Støver skole2. trinn36 deltakere
kl ?
Løding skole2. trinn49 deltakere
kl ?
Hunstad barneskole2. trinn49 deltakere
kl ?
Grønnåsen skole2. trinn37 deltakere
kl ?
Aspåsen skole2. trinn42 deltakere
kl ?
Alstad Barneskole2. trinn49 deltakere
Fredag 6. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Bodøsjøen skole6. trinn37 deltakere
Tirsdag 10. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Alstad Barneskole7. trinn45 deltakere
11:30
Tirsdag 10. april. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Alstad Barneskole
kl ?
Alstad Barneskole1. trinn49 deltakere
Onsdag 11. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Støver skole7. trinn28 deltakere
11:30
Grønnåsen skole7. trinn45 deltakere
Onsdag 11. april. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Støver skole
08:30
Støver skole deltakere
Torsdag 12. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Aspåsen skole7. trinn41 deltakere
11:30
Aspåsen skole deltakere
Torsdag 12. april. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Fredag 13. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
11:30
Fredag 13. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 0900-1300
Spillested: Ersvika Samiske Siida
09:00
Tverlandet skole6. trinn54 deltakere
Mandag 16. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Aspåsen skole2. trinn42 deltakere
kl ?
Løding skole2. trinn49 deltakere
Tirsdag 17. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Aspåsen skole deltakere
kl ?
Løding skole deltakere
Tirsdag 17. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Hunstad barneskole7. trinn49 deltakere
11:30
Tirsdag 17. april. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Alstad Barneskole
kl ?
Onsdag 18. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Saltvern skole2. trinn69 deltakere
kl ?
Løding skole deltakere
Onsdag 18. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Østbyen skole7. trinn45 deltakere
11:30
Østbyen skole deltakere
Onsdag 18. april. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Støver skole
08:30
Støver skole deltakere
Torsdag 19. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Saltvern skole deltakere
kl ?
Skaug Oppvekstsenter2. trinn17 deltakere
Torsdag 19. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
11:30
Misvær skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
Torsdag 19. april. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Saltvern skole
08:30
Saltvern skole deltakere
Fredag 20. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Østbyen skole2. trinn50 deltakere
kl ?
Saltvern skole deltakere
Mandag 23. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Østbyen skole deltakere
Tirsdag 24. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Østbyen skole deltakere
kl ?
Østbyen skole deltakere
Tirsdag 24. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Mørkvedmarka skole7. trinn59 deltakere
11:30
Tirsdag 24. april. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Rønvik skole
kl ?
Rønvik skole1. trinn55 deltakere
Onsdag 25. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Løpsmark skole deltakere
kl ?
Løpsmark skole2. trinn30 deltakere
Onsdag 25. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
11:30
Saltstraumen skole7. trinn26 deltakere
Onsdag 25. april. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Alstad Barneskole2. trinn49 deltakere
Torsdag 26. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
kl ?
Mørkvedmarka skole2. trinn68 deltakere
Torsdag 26. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Skaug Oppvekstsenter7. trinn12 deltakere
St Eysteins skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn25 deltakere
11:30
Skjerstad Oppvekstsenter5. trinn, 6. trinn, 7. trinn14 deltakere
Torsdag 26. april. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Hunstad barneskole4. trinn55 deltakere
Fredag 27. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Fredag 27. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
11:30
Kjerringøy skole5. trinn, 6. trinn, 7. trinn18 deltakere
Værran 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn8 deltakere
Mandag 30. april. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Rønvik skole deltakere
kl ?
Rønvik skole2. trinn40 deltakere
Onsdag 2. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Støver skole deltakere
kl ?
Støver skole2. trinn36 deltakere
Onsdag 2. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Saltvern skole7. trinn74 deltakere
11:30
Saltvern skole deltakere
Onsdag 2. mai. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Alstad Barneskole
08:30
Torsdag 3. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
kl ?
Hunstad barneskole2. trinn49 deltakere
Torsdag 3. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Saltvern skole deltakere
11:30
Rønvik skole7. trinn46 deltakere
Torsdag 3. mai. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Hunstad barneskole
08:30
Fredag 4. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Grønnåsen skole2. trinn37 deltakere
kl ?
Mandag 7. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Alstad Barneskole2. trinn49 deltakere
kl ?
Tirsdag 8. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nordlandsmuseet
kl ?
Saltstraumen skole2. trinn10 deltakere
kl ?
Tirsdag 8. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Rønvik skole deltakere
11:30
Løpsmark skole7. trinn30 deltakere
Tirsdag 8. mai. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Rønvik skole
kl ?
Rønvik skole deltakere
Onsdag 9. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Løpsmark skole deltakere
11:30
Tverlandet skole7. trinn70 deltakere
Onsdag 9. mai. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
08:30
Skaug Oppvekstsenter2. trinn17 deltakere
Tirsdag 15. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
11:30
Tirsdag 15. mai. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Rønvik skole
kl ?
Rønvik skole deltakere
Onsdag 16. mai. 2018
Kulturarv • Varighet: 120 min
Spillested: Norsk Luftfartsmuseum
09:00
Bodøsjøen skole7. trinn43 deltakere
11:30
Onsdag 16. mai. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole2. trinn42 deltakere
Tirsdag 22. mai. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
kl ?
Skaug Oppvekstsenter1. trinn12 deltakere
Onsdag 23. mai. 2018
Musikk, Visuell kunst • Varighet: En skoledag
Spillested: Aspåsen skole
08:30
Aspåsen skole deltakere
Torsdag 24. mai. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole4. trinn60 deltakere
Tirsdag 29. mai. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Løpsmark skole
kl ?
Løpsmark skole1. trinn30 deltakere
Onsdag 30. mai. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Værran
kl ?
Værran 1. trinn3 deltakere
Torsdag 31. mai. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole deltakere
Tirsdag 5. juni. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Skjerstad Oppvekstsenter
kl ?
Skjerstad Oppvekstsenter1. trinn- deltakere
Onsdag 6. juni. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Østbyen skole
kl ?
Østbyen skole1. trinn50 deltakere
Torsdag 7. juni. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Rønvik skole
08:30
Rønvik skole deltakere
Onsdag 13. juni. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Østbyen skole
kl ?
Østbyen skole deltakere
Torsdag 14. juni. 2018
Scenekunst • Varighet: en hel dag
Spillested: Skaug Oppvekstsenter
08:30
Skaug Oppvekstsenter4. trinn17 deltakere
Tirsdag 19. juni. 2018
Visuell kunst, Scenekunst • Varighet: Hele skoledagen
Spillested: Saltstraumen skole
kl ?
Saltstraumen skole1. trinn10 deltakere