Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75 55 66 64 , 97572694 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodøtlf: 75556664 , mob: 97572694
Produksjonsliste
Program
Bodø kommune
Viser 10 produksjoner
Kulturarv • 6 - 6
Film • 10 - 10
Film, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG1