Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75 55 66 64 , 97572694 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole

Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodø

tlf: 75556664 , mob: 97572694

Produksjonsliste
Program
Bodø kommune
Viser 18 produksjoner
Kulturarv • 9 - 9
Visuell kunst • 5 - 5
Film • 6 - 6
Annet • 8 - 8
Visuell kunst • 1 - 1
Kulturarv • 6 - 6
Scenekunst • 4 - 4
Musikk • 2 - 2
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 1 - VG3
Kulturarv • 1 - 1
Musikk • 1 - 10
Musikk • 7 - 7
Kulturarv • 2 - 2