Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75 55 66 64 , 97572694 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodøtlf: 75556664 , mob: 97572694
Produksjonsliste
Program
Bodø kommune
Viser 27 produksjoner
Kulturarv • 9 - 9
Visuell kunst • 5 - 5
Film • 6 - 6
Kulturarv • 1 - 1
Kulturarv • 6 - 6
Film • 10 - 10
Film, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 7 - 7
Kulturarv • 10 - 10
Visuell kunst • 7 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 2 - 2
Visuell kunst, Scenekunst • 1 - 1
Musikk • 3 - 3
Litteratur • VG1 - VG1
Kulturarv • 2 - 2
Musikk, Visuell kunst • 2 - 2