Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodø, mob: 95449556
Kontaktperson: Charlotte Espejord Jakobsen, 954 49 556, den.kulturelle.skolesekken@bodo.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Bodø kommune
Viser 22 produksjoner
2018/19 Glemt (Simone Grøtte )
Scenekunst • VG1 - VG3
2018/19 Gundersons- digital kunstworkshop
Visuell kunst • 9 - 9
2018/19 Hamsun Waits for us
Musikk • 8 - VG3
2018/19 Riksteatret
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 9 - 9
Visuell kunst • 5 - 5
Kulturarv • 6 - 6
FilmfestOrama
Film, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Kulturarv • 7 - 7
Kulturarv • 10 - 10
Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 2 - 2
Visuell kunst, Scenekunst • 1 - 1
Musikk • 3 - 3
Kulturarv • 2 - 2
Musikk, Visuell kunst • 2 - 2