Tilbake

Tegn en bok

Tegn en bok

I år er det 500 år siden den første norske boka.  Dette markeres over hele landet som BOKÅRET 2019.
DKS Nordland, i samarbeid med grunnskolene i Nordland blir med og markerer bokåret.

TEGN EN BOK 1. OKTOBER 2019
Alle 6.trinnselever i Nordland inviteres med til å lage en tegning/bilde av en favorittbok, eller ei bok av din favorittforfatter.
Tegningen kan være en beskrivelse av en hendelse i boka, eller en oversikt over hva boka handler om. 
Vi sier ikke nei takk til fargerike tegniner av alle typer, fargeblyanter, tusj eller andre måter å bringe bilder på papiret.
En tegning framført som tegneserie av bokas innhold på arket går også an.

Det er noen krav:  alle tegninger skal ned på et A4-ark.
Nederst til venstre skal navn på elev føres inn, og øverst til høyre skal navn på forfatter eller bok føres inn.

Aktiviteten skjer 1. oktober i løpet av skoledagen og styres av lærer(e) for klassen.

Lærer får skannet alle tegninger, og oversendt til DKS Bodø etter en nærmere beskrivelse som du finner nederst på denne siden.

Alle klasser som deltar er med i en konkurranse hvor 2 klasser kan vinne besøk i løpet av skoleåret av en bokillustratør og 1 klasse kan vinne  kr 3.000,- til klassekassen,.

Alle tegninger som sendes over til DKS Bodø, som er skannet, vil i løpet av kort tid etter 1. oktober bli lagt ut på ei nettutstilling på http://www.scene8.no 

Vi oppfordrer også skolen til å stille ut bildene enten på skolebiblioteket eller kontakte sitt lokale folkebibliotek for å lage utstillinga der. 

Gjennom dette opplegget feirer vi bokåret i Norge og håper på flotte utstillinger på våre flotte biblioteker rundt i Nordland.

Nasjonalbiblioteket har utarbeidet en plakatutstilling om bokhistorie for bibliotek. Vi oppfordrer skoler til å ta kontakt med sitt folkebibliotek for å høre om dette er noe som kommer til din kommune.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremgangsmåte for innsending av bilder til DKS Nordland:

Alle bildene skannes inn ett og ett i A4 format og sendes til: dks@bodo.kommune.no innen 3. oktober

IKKE skann flere bilder samtidig. Dette for å lettere opprette galleri av bilder fra hver skole. Man kan gjerne samle flere bilder/filer som sendes i samme epost, men pass på at epostleseren takler størrelsen på vedlegget dere sender over.

Scann inn bildet (oppløsning bør være minimum 300-600ppi, 16-24 bits)

Lagre bilde i .JPG eller .TIFF filformat, filnavn skal være skolenavn etterfulgt av klasse, for eksempel: "kulturskolen_a.tiff" eller ".jpg"

Send bilde på epost til: dks@bodo.kommune.no med emnefelt "tegn en bok"

Vær oppmerksom på at det kan lønne seg å sende flere eposter hvis bildene tar mye plass. En vanlig epostleser har en maksgrense på 20-25Mb pr epost.

Husk å skrive hvilken skole som er avsender

Husk å skrive hvor mange tegninger som sendes totalt hvis du sender flere eposter

Lærerveiledning

Lærerveiledning

Lærerstyrt opplegg

1) I løpet av 1. oktober tegner elevene en favorittbok eller ei bok av en favorittforfatter
2) Alle tegninger skal være merket med "Bokas navn" øverst til høyre, og navn, alder på elev og navn på skole nederst til venstre
3) Alle bildene skannes inn ett og ett i A4 format og sendes til: tegnenbok@nfk.no innen 4. oktober

IKKE skann flere bilder samtidig. Dette for å lettere opprette galleri av bilder fra hver skole. Man kan gjerne samle flere bilder/filer som sendes i samme epost, men pass på at epostleseren takler størrelsen på vedlegget dere sender over.

Scann inn bildet (oppløsning bør være minimum 300-600ppi, 16-24 bits)

Lagre bilde i .JPG eller .TIFF filformat

Send bilde på epost til: tegnenbok@nfk.no

Vær oppmerksom på at det kan lønne seg å sende flere eposter hvis bildene tar mye plass. En vanlig epostleser har en maksgrense på 20-25Mb pr epost.

Husk å skrive hvilken skole som er avsender

Husk å skrive hvor mange tegninger som sendes totalt hvis du sender flere eposter


4) Lag gjerne en utstilling av alle bildene og være med å marker Bokåret 2019 på din skole.

Vi trekker tre vinnere som får et besøk av en bokillustratør til sin klasse/skole.  I tillegg kan klassen vinne kr 3.000,- til klassekassen.

Alle tegninger vil bli stilt ut som nettutstilling på http://www.scene8.no. fra 14. oktober

Læreplanmål

Kan kobles til Opplæringens verdigrunnlag:  Skaperglede, engasjement og utforskertrang i Overordnet del av ny læreplan (juni 2018)

1,4, Skaperglede, engajsment og utforskertrang
(..) Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.
(..) Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

2.5.2. Demokrati og medborgerskap
Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune

Publikumskommentarer

Vi synes det var vanskelig å motivere elevene til å tegne favorittboken sin uten en annen inspirasjonskilde enn oss lærere. Det var mye arbeid med sending. Vi føler vi det er lite vi sitter igjen med etter denne produksjonen. Det var manglende informasjon om hvilken retning en foretrakk tegningen skulle være(liggende eller stående). Vi har heller ikke fått tilbakemelding på om at tegningen har kommet frem da vi sendte direkte fra skriver. Vi synes denne produksjonen ikke behøver å videreføres i dette formatet.Publisert av: Lærerne på 6. trinn (klasse - Hunstad Barneskole) – 7.10.2019 13:44