Tilbake
Norsk luftfartsmuseum

Kald krig

Norges rolle i den kalde krigen.
Elevene får mer utfyllende kunnskap om den kalde krigen, og hvilken betydning den hadde for Bodø og Nord-Norge! Et eget opplegg tilrettelagt for 10. klasse, hvor vi går nærmere inn på den kalde krigens store påvirkninger, både militært og sivilt i Nord-Norge. Fra å være utenfor allfarvei, befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen, eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det. Elevene får teste ulike aktiviteter som var knyttet til Norges rolle i den kalde krigen.

Lærerveiledning

Last ned:
Forslag til forarbeid og etterarbeid

Hvordan kunne konflikten mellom USA og Sovjet ha en så stor påvirkning på Norge og særlig Nord-Norge?  

Den kalde krigen hadde stor påvirkning på landet vårt, både militært og sivilt. Fra å være utenfor allfarvei, befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen, eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det. Norge og særlig Nord-Norge fikk en viktig posisjon i NATO, med grense mot russernes største ubåt base på Kola halvøya. Hvilke konsekvenser fikk dette for samfunnet vårt, og har det betydning for oss i dag?  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Norsk Luftfartsmuseum
  • Idé/opplegg: Norsk Luftfartsmuseum

Publikumskommentarer