Tilbake

Giovanni

​​​​​​​Kort om produksjonen: 

Elevene på 4. trinn skal få oppleve den fascinerende historien ”Guds Gjøgler” av Tomie de Paola. Giovanni var en fattig liten gutt som gjorde andre mennesker glade når han sjonglerte. Når han blir gammel og ikke får til kunststykkene sine lengre, blir han hånet av de samme menneskene som en gang hadde hyllet han. Historien ender med at Giovanni søker ly i en kirke og idet han dør er det hans kunststykker som får det sørgmodige Jesusbarnet til å smile. I denne DKS produksjonen ønsker vi å gi elevene mulighet til å bearbeide innholdet gjennom kunstfagene drama, musikk og visuell kunst.


Del 1: 

I første del arbeider vi med selve innholdet, samt at vi dikter utover historiens innhold . Elevene lytter, gjenforteller, forklarer og reflekterer over innholdet i historien. Elevene uttrykker sine tanker og følelser gjennom rollemodellering og tegning. Å rollemodellere vil si å uttrykke følelser og handling med ansikt og kropp, i forhold til en gitt situasjon som rollefiguren er i. Når elevene får jobbe med rollemodellering utvikles deres evne til å gi ideer, følelser og forestillinger et kroppslig uttrykk. Etter rollemodelleringen deles elevene inn i tre grupper der vi jobber med IGP-metoden (individ, gruppe, plenum) som verktøy. Deretter deles elevene inn i grupper hvor de dikter utover historiens innhold. De lager individuelle tegninger utfra det de dikter. Kulturskolelærerne veileder elevene underveis i den kunstneriske prosessen. Elevene får tilgang på forskjellige fargestifter; fett, voks og pastell. Etter at elevene har tegnet, ser vi på bildene og vi samtaler om dem i plenum. Bildespråket stimulerer talespråket. Å ta ordet i klasserommet er en del av opplæringens dannede funksjon og her får elevene mulighet til å trene på muntlige ferdigheter og retorisk kommunikasjon.


Del 2:

Etter lunsj arbeider vi utover innholdet i historien. Elevene kommer inn i klasserommet som har forvandlet seg til et torg. På torget treffer elevene en musiker som spiller og som introduserer dem for det som skal skje på torget neste dag. Deretter får elevene (og de lærerne som har lyst) gå inn i rolle som selger eller kjøpere for å løse ulike praktiske oppgaver knyttet til kjøp og salg.. I rollespillet møter enkelte elever ei spåkone som utfordrer dem til å forstå og ta i bruk engelsk. Til slutt får elevene arbeidet med sang og musikk.

​​​​​​​

Lærerveiledning

Last ned:

Læreplanmål

Kompetansemål for 4.trinn


​​​​​​​Visuell kommunikasjon

- visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Kunst

- bruke elementer fra en historie som utgangspunkt for eget skapende arbeid

Muntlig kommunikasjon

- lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

- samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Språk, litteratur og kultur

- gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program

Matematikk

- gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar

Engelsk

- lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

- bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått

Musikk

- holde en jevn puls i ulike tempi

- framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Randi Carlsen Løksti, Henriette Nilssen Bakken

Om kunstner / utøver / gruppe

Janne Vik Lossius: underviser i drama ved Nord Universitet og Bodø kulturskole. Hun har utarbeidet flere DKS produksjoner og en rekke teaterforestillinger.

Randi Løksti: underviser i visuell kunst på Bodø kulturskole. Har mange års erfaring med å jobbe med barn i den kreative prosess i barnehage og grunnskole. Har utarbeidet flere DKS-produksjoner til første, andre og fjerde trinn.  «Det gjemmer seg i deg» «Giovanni» «Kan du spille et bilde» «Se hva jeg har hørt» og Musikkvandring i to bilder»

Henriette Nilssen Bakken: Er ansatt i Bodø Kulturskole og har utdanning innenfor drama/teater, musikk og spesialpedagogikk. I jobben som kulturskolelærer jobber hun med elever i grunnskole, ungdomsskole og videregående. Hun har også erfaring fra barnehage. Tidligere har hun vært med på DKS-produksjonene «Det gjemmer seg i deg» og «Historiske spill» og er i år med på produksjonene « Se hva jeg har hørt», «Musikkvandring i to bilder» og «Giovanni».

Publikumskommentarer