Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodø, mob: 95449556
Kontaktperson: Charlotte Espejord Jakobsen, 954 49 556, den.kulturelle.skolesekken@bodo.kommune.no
Æventyrlige byen vårres
Produksjonsliste
Program

Æventyrlige byen vårres

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elevene får lære om byens og museets historie, og vi skal leke gammeldagse leker.

Lærerveiledning

Bilder fra byhistorien

PowerPoint brukes for å snakke om byhistorien før besøket.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Nordlandsmuseet
  • I samarbeid med: www.nordlandsmuseet.no

Om kunstner / utøver / gruppe

Bilder, gjenstander og utstillingene fører oss ut på en «tidsreise» i byens og museets historie. Etter omvisning inne på museet foregår resten av opplegget utendørs hvor vi leker gammeldagse leker med tønnebåndtrilling og kubb. Til sist fisker vi historiske sild i en huskelek.

Det meningssøkende menneske:

  • Opplæringen skal derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner - den hjemlige historie...

Det arbeidende menneske:

  • Opplæringen skal gi elever og lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i arbeidslivet og formidle kunnskaper og ferdigheter for å ta aktivt del i det.
  • Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som kan finnes i både nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst.

Formål med faget samfunnsfag

  • Faget skal medvirke til at elevene utvikler kunnskap om at menneske inngår i en historisk sammenheng, og at ei lang rekke historiske hendinger gjør at de er der de er i dag.
  • Hovedområdet dreier seg om undersøking og drøfting av hvordan menneske og samfunn har forandret seg gjennom tidene.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sølvskatten fra Brattenskaret er spennende å høre om!
Foto: Ernst Furuhatt
Byens første bil kom til Bodø i 1913
Foto: Ernst Furhatt
Samtaler om byen vårres ved bymodellen
Foto: Ernst Furuhatt
Gammeldagse leker er artig, kubb!
Foto: Ernst Furuhatt
Tønnebåndrulling
Foto: Ernst Furuhatt
Kulturarv
Trinn: 2 - 2
Praktisk informasjon
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Nordlandsmuseet prinsensgt. 116
Litteratur
Hva vet elevene om byens historie? PowerPoint er lagt ut og skal brukes som forberedelse til denne skolesekken. Den inneholder bilder av byen vår i eldre og nyere tid.
Merknad
Deler av opplegget foregår ute, så husk klær etter vær!
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune