Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodø, mob: 95449556
Kontaktperson: Charlotte Espejord Jakobsen, 954 49 556, den.kulturelle.skolesekken@bodo.kommune.no
Kald krig
Produksjonsliste
Program

Kald krig

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I dette undervisningstilbudet til 10. trinnet får elevene utfyllende kunnskap om den kalde krigen, og hvilken betydning den hadde for Bodø og Nord-Norge. Vi går inn på den kalde krigens store påvirkninger, både militært og sivilt i Norge. Fra å være utenfor allfarvei, befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen, eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det.

Gjennom dialog, aktiviteter og bruk av autentiske gjenstander vil elevene få kjennskap til oppgaver Norge fikk som kontroll og varslingsland i NATO-alliansen. Den kalde krigen påvirket oss på mange områder, men har den noen betydning for oss i dag?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Norsk Luftfartsmuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kald krig.jpg
Kulturarv
Trinn: 10 - 10
Turnéplan: Kald krig
Praktisk informasjon
Programlengde
90 min
Arena / rom
Norsk Luftfartsmuseum
Merknad
Lærerkurs 8/2 1400-1500 på Luftfartsmuseet
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune