Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75 55 66 64 , 97572694 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodøtlf: 75556664 , mob: 97572694
Up North
Produksjonsliste
Program

Up North

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg


UpNorth Festival er en kunstfestival som har base i Nordnorge (Bodø) , og som først og fremst fokuserer på urban kunst.

Målet med festivalen er å presentere kunst med høy kvalitet for publikum – I et miljø en sjelden får presentert kunst av en slik art.
Up North er et todelt prosjekt som starter med omvisning i sentrum av Gøran Moya, vi starter på Hundholmen plass.Elevene avslutter i lillesalen på Aspåsen hvor det snakkes nærmere om prosjektet. Og det blir gitt oppgaver som skal jobbes med til del 2 av prosjektet som er en workshop på nordland kultursenter med Gøran.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Gøran Moya

Multimedia og vedlegg

Bilder

Animalito-1140x641 Up North.jpg
Visuell kunst
Trinn: 9 - 9
Turnéplan: Up North
Praktisk informasjon
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune