Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Speiderveien 4, 8008 Bodø
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskoleBesøksadresse: Speiderveien 4, 8008 BodøMob: 95449556
Kontaktperson:
Se hva jeg har hørt
Produksjonsliste
Program

Se hva jeg har hørt

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi tar utgangspunkt i eventyret ”Peter og Ulven”.

Gjennom vår formidling av eventyret  får elevene en impuls til det videre arbeidet.  Ved å bruke  dramaleker og dramaøvelser skal elevene jobbe med handlingen, rollene og opplevelsene rundt eventyret. Inspirert av historien skal barna etterpå inn i skapende prosesser ved hjelp av gjenbruksmaterialer fra Kreativt gjenbrukssenter i Salten...Elevene får bruke sin egen forestillingsevne samtidig som de må samarbeide med hverandre. 

Vi vil at læreren går rundt å dokumenterer det elevene skaper for å bruke det i et etterarbeid.  Ta bilder av det elevene skaper og ta de frem og få elevene til å gjenfortelle det de har opplevd/skapt.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Henriette Bakken, Randi Løksti og Hege Gundersen

Multimedia og vedlegg

Bilder

Visuell kunst, Scenekunst / Teater
Trinn: 1 - 1
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Randi Løksti:randi.loksti@bodo.kommune.notlf:90181499
Programlengde
Hele skoledagen
Arena / rom
Vi trenger et rom med god plass både før og etter lunch.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune