Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Speiderveien 4, 8008 Bodø
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskoleBesøksadresse: Speiderveien 4, 8008 BodøMob: 95449556
Se hva jeg har hørt
Produksjonsliste
Program

Se hva jeg har hørt

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Lærerkurs: tirsdag 27. august kl:13:00-15:00 på Tusenhjemmet, Møterom Kjerringøy 

Vi tar utgangspunkt i eventyret ”Peter og Ulven”.

Gjennom vår formidling av eventyret  får elevene en impuls til det videre arbeidet.  Ved å bruke dramaleker og dramaøvelser, skal elevene jobbe med handlingen, rollene og opplevelsene rundt eventyret. Inspirert av historien skal barna etterpå inn i skapende prosesser ved hjelp av gjenbruksmaterialer fra RE (tidligere kreativt gjenbrukssenter i Salten). Elevene får bruke sin egen forestillingsevne samtidig som de må samarbeide med hverandre. 

Vi vil at læreren går rundt å dokumenterer det elevene skaper for å bruke det i et etterarbeid.  Ta bilder av det elevene skaper og ta de frem og få elevene til å gjenfortelle det de har opplevd/skapt.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Henriette Bakken, Randi Løksti og Hege Gundersen

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Løksti: underviser i visuell kunst på Bodø kulturskole. Har mange års erfaring med å jobbe med barn i den kreative prosess i barnehage og grunnskole. Har utarbeidet flere DKS-produksjoner til første, andre og fjerde trinn.  «Det gjemmer seg i deg» «Giovanni» «Kan du spille et bilde» «Se hva jeg har hørt» og Musikals vandring i to bilder»

Hege Gundersen:

Henriette Nilssen Bakken: Er ansatt i Bodø Kulturskole og har utdanning innenfor drama/teater, musikk og spesialpedagogikk. I jobben som kulturskolelærer jobber hun med elever i grunnskole, ungdomsskole og videregående. Hun har også erfaring fra barnehage. Tidligere har hun vært med på DKS-produksjonene «Det gjemmer seg i deg» og «Historiske spill» og er i år med på produksjonene « Se hva jeg har hørt», «Musikkvandring i to bilder» og «Giovanni».

Multimedia og vedlegg

Bilder

Peter_og_ulven_illustrasjon_til_DKS.pdf_page_1.jpg
Kunstarter i samspill, Scenekunst / Teater
Trinn: 1 - 1
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Randi Løksti: randi.loksti@bodo.kommune.no tlf:90181499
Programlengde
Hele skoledagen - 240 min - husk på lunsj
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Vi trenger et rom med god plass både før og etter lunsj
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Lærerkurs: tirsdag 27. august
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune