Bodø kommune
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8003 BODØ
Epost: dks@bodo.kommune.no Telefon: 75556650, 95449556 • kontakt: Den Kulturelle Skolesekken v/Bodø kulturskole
Besøksadresse: Hålogalandsgata 25, 8001 Bodø, mob: 95449556
Kontaktperson: Charlotte Espejord Jakobsen, 954 49 556, den.kulturelle.skolesekken@bodo.kommune.no
Gjøgleren (Lærer på Bodø Kulturskole)
Produksjonsliste
Program

Gjøgleren (Lærer på Bodø Kulturskole)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Elevene på 4. trinn skal få oppleve den fascinerende historien ”Guds Gjøgler” av Tomie de Paola. I denne DKS produksjonen ønsker vi å gi elevene mulighet til å bearbeide innholdet gjennom aktive læringsmetoder i kunstfagene drama, musikk og visuell kunst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bodø kommune
  • Kunstnere/grupper: Lærer på Bodø Kulturskole
  • Idé/opplegg: Gjøgleren Giovanni var en fattig liten gutt som gjorde andre mennesker glade ved å vise kunstene sine. Når han blir gammel og ikke får til kunststykkene sine lenger, blir han hånet av de samme menneskene. Giovanni bestemmer seg for aldri mer å sjonglere.
    Del 1:
    Elevene skal kunne forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre og reflektere over hvordan man kan oppmuntre Giovanni til å tro på seg selv når han møter motgang i livet. Elevene får uttrykke seg i form av tegning og to ulike tanketuneller.Del 2:
    I andre halvdel av produksjonen (etter lunsj) bygges torget i klasserommet. Elevene går inn i rolle som handelsfolk. De bruker engelske ord og uttrykk knyttet til handelen og gjennomfører hoderegning. På torget dukker gjøglerne (kulturskolelærere) opp. De vil lære elevene å danse ringdans, synge italiensk og spille ukulele.Å oppleve danse- og spilleglede i samhørighet med andre er et viktig opplevelsesmål. Gjennom dette ønsker vi at elevene får erfare, utforske og lære historien om ”Guds Gjøgler”. På den måten får elevene blant annet arbeidet med kunnskaper og ferdigheter som bidrar til å styrke deres sosiale kvalifikasjoner gjennom innlevelse og opplevelse. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Kristin Kummernes jobber som lærer ved Bodø Kulturskole, og har fiolin som hovedinstrument.

Janne Vik Lossius jobber som universitetslektor ved Nord Universitet og dramalærer ved Bodø kulturskole.

Randi Løksti jobber som lærer ved Bodø Kulturskole og underviser i visuell kunst.

Kristin, Janne og Randi har utarbeidet følgende produksjoner for Den kulturelle skolesekken i Bodø; «Det gjemmer seg i deg», «Tegn et bilde», «Historiske Spill» og nå «Gjøgleren Giovanni».

Multimedia og vedlegg

Bilder

32b_tomie_de_paola1_primary_article.jpg
guds_lille_narr190394032_a85d1e5b-169d-47d2-abcd-69c69be00ba8_548c64a09606ee7a908a1062.jpg
Scenekunst / Teater
Trinn: 4 - 4
Turnéplan: Gjøgleren
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Janne Vik Lossius,  janne.v.lossius@nord.no
Mob: 470 19 482
Programlengde
en hel dag
Arena / rom
Vi trenger å være i et stort klasserom som har lyttekrok, pulter og stoler hvor de kan tegne, samt et åpent gulv hvor elevene kan bevege seg.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Skolen må stille med tegnepapir i størrelsen A4 (ikke kopipapir).
Lærerkurs 31/8 1300-1500 lillesalen på Aspåsen skole
Arrangører
Arrangert av:
Bodø kommune